Oferta

Oferujemy usługi w wymienionym poniżej zakresie.

  • All

W celu przygotowania oferty na wykonanie którejś usługi z powyższych działów konstrukcyjnych proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy.

  • All

Oferujemy filmy oraz zdjęcia z drona. Jest to idealne narzędzie dla inspektorów technicznych, wsparcie dla inżynierów i specjalistów budownictwa. Dzięki filmom i zdjęciom z bezzałogowego statku powietrznego (BSP) możliwe jest bezinwazyjne wykonanie:

– przeglądów dachów
– przeglądów balkonów
– oszacowanie ilości śniegu lub liści zalegających na obiektach
– przeglądów elewacji, dylatacji konstrukcyjnych, stolarki okiennej
– przeglądów konstrukcji inżynierskich np. turbin wiatrowych, kominów, mostów, zbiorników, anten itp.
– zdjęcia detali

Jeżeli zatem jesteś inspektorem technicznym i chcesz wykonać opinię techniczną, a czynniki zewnętrzne uniemożliwiają to – zleć nam nagranie filmu lub wykonanie zdjęć z drona na podstawie których wykonasz swoją pracę.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Białołęka, Warszawa, Polska